Obsługa
bocznic kolejowych

Kompleksowo

Oferujemy obsługę bocznic kolejowych wraz z taborem oraz wykfalikowanymi pracownikami.

Tabor oraz pesonel

Bocznice kolejowe

Obsługa bocznic kolejowych polega na wykonywaniu czynności związanych z manewrowaniem wagonów na bocznicy, czyli torze łączącym główną linię kolejową z określonym miejscem przeładunkowym, portem czy zakładem przemysłowym.

Podstawowymi czynnościami związanymi z obsługą bocznicy są:

  • Przygotowanie bocznicy do manewrów poprzez ustawienie semaforów, rozjazdów i sygnalizacji
  • Wykonywanie manewrów lokomotywą, czyli przesuwanie wagonów z miejsca na miejsce według ustalonego planu lub instrukcji
  • Zapewnienie właściwego ustawienia wagonów na bocznicy, aby umożliwić bezpieczny załadunek lub rozładunek towarów
  • Kontrola stanu technicznego wagonów i zapewnienie ich właściwego przygotowania do transportu
  • Wykonywanie pomiarów wagowych oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej manewrów na bocznicy
  • Współpraca z pracownikami zakładu przemysłowego lub składnicy w celu zapewnienia prawidłowego przeładunku towarów

Obsługa bocznic kolejowych wymaga od pracowników odpowiedniego przygotowania, wiedzy i doświadczenia w zakresie przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu, takiego jak lokomotywy, rozjazdy czy semafory dlatego warto powierzyć to zadanie naszej firmie. 

Zapytaj o ofertę

Zaufaj specjalistą

Nasza Firma

Bałtycki serwis kolejowy Sp. z o.o.

Adres: 

82-200 Malbork Nowa Wieś Malborska

ul. Komuny Paryskiej 12M

NIP: 5792280821

REGON: 321223059

Kontakt

Prezes Zarządu :

tel : (+48) 533 110 070

e-mail : k.chmaro@bskkolej.pl

Dyspozytor Liniowy : 

tel : (+48) 880 913 532

e-mail : Dyspozytor@bskkolej.pl

Dyspozytor wynajmu pracowników:

tel (+48) 880 912 741 

 

Usługi

  • Usługi rewidenckie
  • Obsługa bocznic
  • Wynajem wykwalifikowanych pracowników kolejowych